Wat als we 30 jaar ouder waren, wat hadden we dan gestemd?

De UvA staat bekend als een nogal linkse universiteit. Vele studenten stemmen links. Maar hoe zit het over 30 jaar als iedereen afgestudeerd is? En wat is eigenlijk de definitie van links- en rechtse politiek? Maar belangrijker nog: kan de tegenstelling rechts en links eigenlijk nog wel gesteld worden? In deze blogpost zijn wij op onderzoek uit gegaan om voor onszelf, maar ook voor jullie lezers enkele antwoorden te vinden op onze vragen.

Advertisements

Wat als alleen hoger opgeleiden mogen stemmen?

Vandaag de dag vinden we het allemaal heel normaal dat iedereen boven de 18 jaar zijn of haar stem uit mag brengen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit is alleen niet altijd zo normaal geweest als dat het lijkt. Vóór de invoering van het algemeen kiesrecht waren er een aantal voorwaarden waaraan je moest voldoen als je wilde stemmen. De enigen die mochten stemmen waren dus de ‘elite van de samenleving’ vooral gebaseerd op het vermogen. “Wat als écht alleen maar hoger opgeleiden hun stem uit mogen brengen bij de Tweede Kamer verkiezingen?”

Wat als de VVD aan de kant wordt geschoven bij het vormen van een coalitie?

De coalitie is nog niet gevormd, we kunnen nog verschillende kanten op. In zowel nationale media als internationale media werd Nederland geroemd omdat het populisme niet gewonnen zou hebben. In Nederland mag de winst voor de ‘populisten’ voorlopig zijn uitgesteld, maar we slaan geen nieuwe weg in als de VVD de komende jaren het beleid mag voeren. Wat als politici in Nederland nou laten zien dat we dat juist wel willen? Dat de VVD aan de kant wordt geschoven en het idee van alles aan de markt overlaten een halt toe geroepen wordt.

Wat als de politieke macht uitsluitend in handen ligt van vrouwen?

Vroeger lag de politieke macht uitsluitend in handen van mannen. Tegenwoordig is dit niet meer zo, Hillary Clinton was zelfs bijna presidente geworden. Echter, zijn er nog vele feministische geluiden te horen, bijvoorbeeld over een vrouwenquotum. Blijkbaar voelt niet elke vrouw zich helemaal gelijk aan de man. Misschien kunnen we de feministen geruststellen door de politieke macht eens helemaal aan vrouwen te geven.

Wat als de verkiezingen geen campagne kenden?

Wanneer in de media verslag wordt gedaan van de verkiezingen valt mij iets op. Wanneer er wordt gesproken over het verlies van de PvDA spreekt men van het verlies van het vertrouwen van de kiezer door de vorige kabinetsperiode maar wanneer men spreekt over de winst van GroenLinks heeft men het veel over het ‘Jesse Klaver effect’. Deze beschrijvingen zijn naar mijn mening iets om bij stil te staan omdat het ons iets meer vertelt over stemgedrag van kiezers.

Wat als de kabinetsformatie van start gaat?

De kabinetsformatie is een ontzettend spannend proces want het gaat er namelijk om hoe het land de komende vier jaar geregeerd gaat worden en door welke partijen. Het vormen van een nieuw kabinet is een belangrijk maar ingewikkeld proces, daarom is het goed om eens op een rijtje te zetten hoe dit in zijn werk gaat.

Wat als er geen debatten meer zouden zijn?

Democratie gaat zo langzaam. Wij begrijpen soms niet hoe onze Nederlandse representatieve democratie nog met de tijd mee kan. We leven in een tijd vol met sociale media, het informatietijdperk, we hebben geen seconde te verliezen. We moeten beslissingen maken!

Wat als de Turkije rel niet had plaatsgevonden?

Met het handelen tijdens de diplomatieke rel met Turkije heeft de huidige premier veel mensen ervan overtuigd dat een stem op de VVD de juiste is. Maar wat als deze rel niet had plaatsgevonden? Zouden de uitslagen van de zinderende verkiezingen er dan hetzelfde uit hebben gezien?

Wat als de zon schijnt?

De Nederlandse politiek is iets heel moois, en omdat het bewustzijn hiervan soms lijkt te missen zetten wij de politiek in het zonnetje. Vandaar de vraag: ‘Wat als we, in plaats van de negatieve kanten, juist de positieve kanten van de politiek zouden accentueren?’.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑