Wat als de zon schijnt?

Door: Sara Khalloufi & Pien de Jong

Tijdens de afgelopen verkiezingen is het ons opgevallen dat er op een nogal kritische, vaak negatieve manier wordt gereageerd op de Nederlandse parlementaire democratie, met de daarbij behorende politiek. Uit het publieke debat en de media komt een bepaalde boodschap voort die is gericht op het wantrouwen van politici, waarbij er een focus ligt op de nadelen van politieke partijen. Dit lijkt naar ons idee niet in overeenstemming met de huidige zaken.

In tegenstelling tot sommige andere landen, zoals Noord-Korea en China, hebben Nederlanders enorm veel vrijheden en gewaarborgde grondrechten waarbij de politiek een sleutelrol vervult. Zij zijn de directe vertegenwoordiging van onze democratie en dienen een weerspiegeling te vormen van de algehele bevolking. De Nederlandse politiek is dus juist iets heel moois, en omdat het bewustzijn hiervan soms lijkt te missen zetten wij de politiek in het zonnetje. Vandaar de vraag: ‘Wat als we, in plaats van de negatieve kanten, juist de positieve kanten van de politiek zouden accentueren?’

Zo blijkt iedere politieke partij een positief punt met zich mee te brengen en iedere ideologie vertegenwoordigd een specifieke aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in Nederland een voorstander is van een gelukkig en harmonieus leven. Daarin vinden wij het belangrijk te benadrukken dat de aanpak om dit bereiken niet als goed of fout bestempeld zou mogen worden. Echter begrijpen we ook dat niet iedereen achter bepaalde invalshoeken zal staan. Zo luidt het bekende gezegde: ‘Ieder voordeel heeft zijn nadeel’. De standpunten van de verschillende partijen zullen nooit iedereen ten goede komen, maar dat is nu juist het idee van de politiek. Verschillende partijen, die verschillende belangen behartigen. Discussie moet ten alle tijden blijven bestaan, maar een beetje meer waardering kan, in ieder geval naar ons idee, geen kwaad.

1. De VVD richt zich voornamelijk op de vrijheid van het individu, hierbij is het belangrijk dat de burger op persoonlijk en economisch gebied zelf keuzes moet kunnen maken zonder dat de overheid zich daar te veel mee bemoeit. Een positief gevolg hiervan zal zijn dat de vrije markteconomie wordt bevorderd, omdat de bevolking wordt gestimuleerd om te blijven werken. Werken is een essentieel onderdeel van een volwaardig leven, zowel op sociaal als  economische gebied zorgt dit voor de optimale individuele ontwikkeling.  

2. De PVV pleit voor een samenleving waarbij de Nederlandse identiteit met haar bijbehorende normen en waarden voorop wordt gesteld. De PVV wil de belangen van de Nederlander behartigen. Ze willen er voor zorgen dat de bevolking op een gepaste, Nederlandse manier, met elkaar omgaat en in veiligheid kan samenleven. Volgens de PVV kan alleen op deze manier Nederland de ware harmonieuze natie met eenvormige identiteit vormen.

3. Fundamenteel voor het CDA zijn de traditionele christelijke waarden. Eén van deze waarden is gebaseerd op ‘het liefhebben van de naasten’. Op basis daarvan dient men verantwoording over de medeburger te dragen en staat het voorop om met naasten om te gaan op een respectvolle, harmonieuze manier. Wanneer dit in acht genomen zou worden door de algehele maatschappij zal iedereen zich gehoord voelen en zullen conflicten tussen groepen wellicht op de achtergrond verdwijnen.

4. Voor de D66 is diversiteit onder Nederlanders waarborgen essentieel. Volgens deze partij berust de kracht van ons land juist op de diversiteit binnen de bevolking en moeten we dit omarmen. Daarbij mogen factoren als etnische achtergrond of seksuele voorkeur geen rol spelen. Sociale mobiliteit moet ten alle tijden bevorderd worden. Op deze manier kunnen de typische Nederlandse normen en waarden van ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ het best tot hun recht komen.

5. Groen Links pleit voor het beschermen van de aarde met het behoud van ecosystemen. Dit met het uitgangspunt dat leven op aarde überhaupt niet mogelijk is wanneer wij onze aarde verwaarlozen. Dit wordt als nummer één  prioriteit gezien, pas hierna kunnen we ons richten op bijvoorbeeld gelijke kansen en respectvolle omgang met dieren.

Naafs, F., Romme, A. G. L., & van der Eyden, R. (2017). Verbinden werkt beter.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑