Wat als de politieke macht uitsluitend in handen ligt van vrouwen?

Door: Esther Schotanus & Nevena Vračar

Vroeger lag de politieke macht uitsluitend in handen van mannen. Tegenwoordig is dit niet meer zo, Hillary Clinton was zelfs bijna presidente geworden. Door de emancipatie van de vrouw is het niet meer gek om een vrouw in de Tweede Kamer te zien zitten. Echter, zijn er nog vele feministische geluiden te horen, bijvoorbeeld over een vrouwenquotum. Blijkbaar voelt niet elke vrouw zich helemaal gelijk aan de man. Misschien kunnen we de feministen geruststellen door de politieke macht eens helemaal aan vrouwen te geven.

Wat als we dat nu eens echt doen en de politieke macht dus uitsluitend in handen zou liggen van vrouwen? Hieronder kan je verstaan dat uitsluitend vrouwen stemrecht hebben of dat uitsluitend vrouwen een politieke carrière kunnen hebben. Het klinkt in het eerste opzicht als een gek gedachtespinsel, maar waarom eigenlijk? Vroeger was het heel normaal dat alleen mannen politieke macht hadden, dus als alleen vrouwen die macht zouden hebben, zou het een omgekeerd verleden betekenen. Zou de politieke macht in handen van vrouwen dan niet ook normaal kunnen worden gevonden?

Macht werd destijds, en in sommige opzichten nog steeds, gezien als mannelijk. Een verandering in de machtsverhouding van de totale macht van de man naar de totale macht van de vrouw zou in het verleden als een nachtmerrie hebben geklonken. Wellicht omdat het dus als een aantasting van de mannelijkheid zou worden gevoeld. Hoe zouden mannen er nu op reageren als de macht uitsluitend in handen zou liggen van de vrouwen? Zouden ze een andere vorm van macht gaan hanteren, niet in de politiek, maar op andere gebieden?

En wat voor invloed zou het hebben op de beslissingen die er worden gemaakt? Misschien is het je al bekend dat vrouwen vaker voor een linkse partij kiezen. Nu Jesse Klaver er als goed uitziende verschijning is bijgekomen, is dat zonder twijfel nog duidelijker naar voren gekomen. Dit verschijnsel komt vooral doordat linkse partijen vaker voor de rechten en gelijkheid van de vrouw vechten en meer mogelijkheden voor vrouwen willen creëren. Hierdoor krijgt de vrouw een legitieme rol in de maatschappij, waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op allerlei terreinen. Als de politieke macht dus in handen komt van de vrouw is het wel duidelijk wat voor coalitie er zal worden gevormd.

Maar wie de politieke macht heeft, beïnvloedt niet alleen de politieke kleur van een land. Ook sekseverhoudingen in de maatschappij worden beïnvloed: bijvoorbeeld geslachtspatronen en opvattingen rondom de verdeling van genderrollen. Dit draagt zich over naar verhoudingen in het gezinsleven, het publieke leven, het functioneren van organisaties en uiteindelijk weer de wijze waarop de politiek en wetgeving werkt. Het is niet voor niets dat stemrecht een van de belangrijkste rechten is, aangezien het dus invloed uitoefent over heel veel lagen van de samenleving.

Hoe zou de samenleving er dan precies uitzien als vrouwen de politieke macht domineren? Zouden er dan nog vrouwen zijn die strijden voor gelijke rechten? Wat zouden de belangen van vrouwen überhaupt zijn? Misschien zou de samenleving een vrouwenparadijs zijn, net als het er vroeger eigenlijk uitzag voor de man. We zouden in ieder geval te maken hebben met een totaal ander identiteit van de vrouw, die helemaal anders geconstrueerd zou zijn. Inmiddels denk ik dat het merendeel het erover eens is dat de macht in het verleden niet eerlijk verdeeld was. Uiteraard zou de omgekeerde wereld, een wereld met alleen de vrouwen aan de macht, dan zeker ook niet eerlijk zijn. Waar vinden we de balans? Wat is de ‘natuurlijke’ verdeling van de politieke macht en hoe gaan we dat bereiken? Dat is een vraag die waarschijnlijk nog lange tijd open blijft staan.

Harteveld, E., Van Der Brug, W., Dahlberg, S. & Kokknen, A. (2015). The Gender Gap in Populist Radical-right Voting: Examining the Demand Side in Western and Eastern Europe. Patterns of Prejudice, 49 (1-2): 103-134.
Schmeets, H., Gielen, W., Van Berkel, K., Van den Brakel, M., Vink, M. & Aarta, K. (2015). Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012. Centraal Bureau voor Statistiek, Den Haag.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: